Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

maski covid-19 polski producent od ręki

maski maski Klasa R: maska odporna na olej do ośmiu godzin. Jest w stanie wejść, jeśli zanieczyszczone ręce dotkną warg lub facjatyfizjonomij. Te maski są noszone głównie przez osoby pracujące w kontakcie z chemikaliami bądź przez strażaków. Krople te są kroplami śliny lub wydzielin z górnych dróg oddechowych, gdy nabywca wydycha atmosferę.

Sign In or Register to comment.